หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
17.10THB
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มกราคม 2563 (16:37)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 107,800
เปลี่ยนแปลง (%) : -(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 17.10 - 17.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 14.60 - 17.70
Chart Type