ดาวน์โหลด


2561

รายงานประจำปี
แบบ 56-REIT
งบการเงิน
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2560

รายงานประจำปี
แบบ 56-REIT
งบการเงิน
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2559

รายงานประจำปี
แบบ 56-REIT
งบการเงิน
Q2
Q3
Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB