ดาวน์โหลด


2562

รายงานประจำปี
แบบ 56-REIT1
งบการเงิน
Q1
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2561

รายงานประจำปี
แบบ 56-REIT1
งบการเงิน
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2560

รายงานประจำปี
แบบ 56-REIT1
งบการเงิน
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB