แบบ 56-REIT1

ขนาดไฟล์: 9.54 MB.

แบบ 56-REIT1 ประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 2.85 MB.

แบบ 56-REIT1 ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 2.94 MB.

แบบ 56-REIT1 ประจำปี 2559