เครื่องคำนวณการลงทุน

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
16.70THB
ปรับปรุงเมื่อ: 16 สิงหาคม 2562 (16:39)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 255,200
เปลี่ยนแปลง (%) : -(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 16.50 - 16.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 14.20 - 17.70


เงินลงทุน


ผลตอบแทน


กำไร/ขาดทุน