เครื่องคำนวณการลงทุน

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
10.40THB
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2563 (16:39)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 14,600
เปลี่ยนแปลง (%) : -0.10 (-0.95)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.30 - 10.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.10 - 18.10


เงินลงทุน


ผลตอบแทน


กำไร/ขาดทุน