เครื่องคำนวณการลงทุน

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
16.90THB
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ตุลาคม 2562 (12:26)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 30,000
เปลี่ยนแปลง (%) : -(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 16.90 - 16.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 14.20 - 17.70


เงินลงทุน


ผลตอบแทน


กำไร/ขาดทุน