เครื่องคำนวณการลงทุน

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
16.50THB
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิถุนายน 2562 (16:40)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 327,300
เปลี่ยนแปลง (%) : -(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 16.30 - 16.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 14.10 - 16.50


เงินลงทุน


ผลตอบแทน


กำไร/ขาดทุน