เครื่องคำนวณการลงทุน

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
16.00THB
ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2562 (16:37)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 132,200
เปลี่ยนแปลง (%) : +0.20 (+1.27)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.70 - 16.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 14.10 - 16.10


เงินลงทุน


ผลตอบแทน


กำไร/ขาดทุน