เครื่องคำนวณการลงทุน

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
14.50THB
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ธันวาคม 2561 (16:35)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 451,700
เปลี่ยนแปลง (%) : -(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.40 - 14.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.90 - 16.10


เงินลงทุน


ผลตอบแทน


กำไร/ขาดทุน