เครื่องคำนวณการลงทุน

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
17.30THB
ปรับปรุงเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2563 (16:40)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 301,200
เปลี่ยนแปลง (%) : +0.10 (+0.58)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 16.90 - 17.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 14.60 - 18.10


เงินลงทุน


ผลตอบแทน


กำไร/ขาดทุน