โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 184,500,000 22.64
2. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,700,000 6.84
3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 55,511,300 6.81
4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 50,000,000 6.14
5. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 39,965,000 4.90
6. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 39,599,300 4.86
7. ธนาคารออมสิน 35,000,000 4.30
8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 30,600,000 3.76
9. กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 29,622,400 3.64
10. CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 22,787,200 2.80