ราคาหลักทรัพย์

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
14.40THB
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ธันวาคม 2561 (16:29)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 450,700
เปลี่ยนแปลง (%) : -0.10 (-0.69)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.40 - 14.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.90 - 16.10
Chart Type