ราคาหลักทรัพย์

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
11.50THB
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2564 (16:38)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 18,900
เปลี่ยนแปลง (%) : +0.10 (+0.88)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.40 - 11.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.10 - 18.10
Chart Type