ราคาหลักทรัพย์

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
16.00THB
ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2562 (10:49)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 185,100
เปลี่ยนแปลง (%) : -(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.80 - 16.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 14.20 - 17.70
Chart Type