ราคาหลักทรัพย์

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
15.30THB
ปรับปรุงเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2562 (16:37)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 135,100
เปลี่ยนแปลง (%) : -(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.30 - 15.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 14.10 - 16.10
Chart Type