รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ประจำปี 2565
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ประจำปี 2564

สาทร สแควร์

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสาทร สแควร์ ประจำปี 2565
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสาทร สแควร์ ประจำปี 2564