งบการเงิน

สำหรับปี 2565

ขนาดไฟล์: 599 KB.

ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์: 486 KB.

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ประจำปี

สำหรับปี 2564

ขนาดไฟล์: 475 KB.

ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์: 530 KB.

ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์: 613 KB.

ไตรมาสที่ 3

สำหรับปี 2563

ขนาดไฟล์: 608 KB.

ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์: 526 KB.

ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์: 703 KB.

ไตรมาสที่ 3

สำหรับปี 2562

ขนาดไฟล์: 681 KB.

ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์: 729 KB.

ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์: 590 KB.

ไตรมาสที่ 3

สำหรับปี 2561

ขนาดไฟล์: 321 KB.

ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์: 541 KB.

ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์: 356 KB.

ไตรมาสที่ 3

สำหรับปี 2560

ขนาดไฟล์: 323 KB.

ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์: 339 KB.

ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์: 400 KB.

ไตรมาสที่ 3

สำหรับปี 2559

ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์: 318 KB.

ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์: 651 KB.

ไตรมาสที่ 3