ดาวน์โหลด


2564

รายงานประจำปี
แบบ 56-REIT1
งบการเงิน
Q1
Q2
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2563

รายงานประจำปี
แบบ 56-REIT1
งบการเงิน
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2562

รายงานประจำปี
แบบ 56-REIT1
งบการเงิน
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB