ดาวน์โหลด


2567

รายงานประจำปี
แบบ 56-REIT1
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
สาทร สแควร์
งบการเงิน
Q1
Q2
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2566

รายงานประจำปี
แบบ 56-REIT1
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
สาทร สแควร์
งบการเงิน
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2565

รายงานประจำปี
แบบ 56-REIT1
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
สาทร สแควร์
งบการเงิน
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB