ราคาหลักทรัพย์

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
9.60THB
ปรับปรุงเมื่อ: 20 พฤษภาคม 2565 (16:35)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 511,400
เปลี่ยนแปลง (%) : -(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.55 - 9.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.50 - 11.00
Chart Type