ราคาหลักทรัพย์

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
10.50THB
ปรับปรุงเมื่อ: 12 เมษายน 2564 (16:37)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 77,700
เปลี่ยนแปลง (%) : -0.10 (-0.94)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.40 - 10.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.00 - 17.30
Chart Type