ราคาหลักทรัพย์

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
8.85THB
ปรับปรุงเมื่อ: 11 สิงหาคม 2565 (16:38)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 165,401
เปลี่ยนแปลง (%) : -(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 8.85 - 8.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 8.75 - 10.80
Chart Type