แบบ 56-REIT1

แบบ 56-REIT1 ประจำปี 2566
แบบ 56-REIT1 ประจำปี 2565
แบบ 56-REIT1 ประจำปี 2564
แบบ 56-REIT1 ประจำปี 2563
แบบ 56-REIT1 ประจำปี 2562
แบบ 56-REIT1 ประจำปี 2561
แบบ 56-REIT1 ประจำปี 2560
แบบ 56-REIT1 ประจำปี 2559