ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ Presentation Slide
27 พ.ค. 2567 16.15 - 17.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2567 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2567 10.00 น. ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
21 ธ.ค. 2566 16.15 - 17.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2566 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2566 16.15 - 17.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2566 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2566 16.15 - 17.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2566 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2566 16.15 - 17.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2566 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday ดาวน์โหลด
26 ม.ค. 2566 10.00 น. ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
19 ธ.ค. 2565 16.15 - 17.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2565 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday ดาวน์โหลด
5 ก.ย. 2565 16.15 - 17.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2565 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday ดาวน์โหลด
6 มิ.ย. 2565 16.15 - 17.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2565 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday ดาวน์โหลด
21 ก.พ. 2565 16.15 - 17.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2565 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 2565 10.00 น. ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
20 ธ.ค. 2564 16.15 - 17.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 4/2564 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2564 16.15 - 17.00 น. บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2564 รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday ดาวน์โหลด
21 ม.ค. 2563 10.00 น. งานประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 2563 ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
23 ม.ค. 2562 10.00 น. งานประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 2562 ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
16 ม.ค. 2561 10.00 น. งานประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 2561 ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
25 ม.ค. 2560 10.00 น. งานประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 2560 ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร