โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) 184,500,000 22.64
2. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 55,700,000 6.84
3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 52,617,700 6.46
4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 50,000,000 6.14
5. กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 43,711,200 5.36
6. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 43,489,600 5.34
7. บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 38,329,300 4.70
8. ธนาคารออมสิน 35,000,000 4.30
9. CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 27,196,400 3.34
10. สำนักงานประกันสังคม 21,133,000 2.59