เครื่องคำนวณการลงทุน

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
10.40THB
ปรับปรุงเมื่อ: 12 พฤษภาคม 2564 (16:35)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 488,400
เปลี่ยนแปลง (%) : +0.10 (+0.97)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.30 - 10.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.00 - 17.30


เงินลงทุน


ผลตอบแทน


กำไร/ขาดทุน