เครื่องคำนวณการลงทุน

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
8.85THB
ปรับปรุงเมื่อ: 05 กรกฎาคม 2565 (15:48)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 270,500
เปลี่ยนแปลง (%) : -0.10 (-1.12)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 8.80 - 8.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 8.80 - 10.80


เงินลงทุน


ผลตอบแทน


กำไร/ขาดทุน