เครื่องคำนวณการลงทุน

SET:
GVREIT
ราคาล่าสุด:
10.10THB
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มกราคม 2565 (16:37)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 345,300
เปลี่ยนแปลง (%) : -(-)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.95 - 10.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.90 - 11.60


เงินลงทุน


ผลตอบแทน


กำไร/ขาดทุน