ข่าว

Golden Ventures REIT ประกาศผลการดำเนินงานรอบไตรมาสสอง ของปีงบประมาณ 2565 พร้อมจ่ายปันผลในอัตรา 0.1920 บาทต่อหน่วย

Back18 พฤษภาคม 2565

กรุงเทพฯ 18 พฤษภาคม 2565

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FPCAMT" ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ "GVREIT" เผยผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2565 (มกราคม -มีนาคม 2565) กองทรัสต์มีรายได้รวมอยู่ที่ 280.33 ล้านบาท พร้อมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 2/2565 ในอัตรา 0.1920 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 156.44 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ที่ผ่านมา FPCAMT ยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอการลงทุนในอาคารสำนักงานชั้นนำเกรด A ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพ ที่พร้อมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและตอบโจทย์ด้านการให้บริการแก่ผู้เช่าและผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า ด้วยการบริหารจัดการโครงการอย่างใกล้ชิดและจัดให้มีกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้สามารถรักษาระดับอัตราการเช่าอยู่ในระดับสูง โดยปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ที่สูงถึง 95% และ 91% ตามลำดับ

นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ภาพรวมด้านเศรษฐกิจช่วงต้นปีแสดงการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากการเปิดประเทศ การคลายล็อคดาวน์ และการเข้าถึงวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น โดยในไตรมาสสองนี้ FPCAMT สามารถบริหารจัดการกองทรัสต์ตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดให้แก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์"

"สำหรับการดำเนินงานในอนาคต FPCAMT ยังคงมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการกองทรัสต์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเสริมศักยภาพของสินทรัพย์ด้วยการบำรุงรักษาอาคารเพื่อรักษาสถานะอาคารสำนักงานเกรด A ในทำเลศักยภาพ ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาคารชั้นนำระดับสากล อาทิ มาตรฐาน LEED และ อาคารประหยัดพลังงาน พร้อมกับเดินหน้าบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป"