ข่าว

Golden Ventures REIT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก

Back04 เมษายน 2559

มั่นใจศักยภาพทำเลที่ตั้งของอาคารสำนักงานทั้ง 2 แห่ง ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เช่า เอื้อต่อการปรับอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอนาคต หนุนผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่า

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ Golden Ventures REIT เดินหน้าเข้า ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก หลังเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยในราคา 10 บาทต่อหน่วย มั่นใจเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่นักลงทุนรับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุนจากจุดเด่นด้านทำเลที่ตั้งของอาคารสำนักงานเกรด A ทั้ง 2 แห่ง ติดรถไฟฟ้าบีทีเอสและเป็นอาคารสำนักงานอนุรักษ์พลังงาน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศรวมถึงร้านค้าเข้าเช่าพื้นที่ภายในอาคาร หนุนอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยเกือบเต็ม 100% ช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของอาคารสำนักงานทั้ง 2 แห่งมีศักยภาพการเติบโตที่ดี

นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ Golden Ventures REIT เปิดเผยว่า หน่วยทรัสต์ของ Golden Ventures REIT เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันที่ 4 เมษายน 2559 นี้ หลังเสนอขายให้กับนักลงทุนในราคาหน่วยละ 10 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ให้ความสนใจจองซื้อเป็นอย่างดี เนื่องจากมีความเชื่อมั่นต่อทรัพย์สินทั้ง 2 แห่งที่ Golden Ventures REIT ได้เข้าลงทุนนั้นจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่นักลงทุน

ทั้งนี้ Golden Ventures REIT ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่ของอาคารสำนักงาน ‘ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์’ (ไม่รวมพื้นที่โรงแรมดิ โอกุระฯ) ระยะเวลา 25 ปีและสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารของอาคารสำนักงาน ‘สาทร สแควร์’ ระยะเวลา 24 ปี ซึ่งทั้ง 2 อาคารมีพื้นที่ให้เช่ารวมกันประมาณ 100,000 ตารางเมตร โดยจุดเด่นของอาคารสำนักงานทั้ง 2 แห่ง มีจุดเด่นด้านสถาปัตยกรรม เป็นอาคารที่ถูกออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานภายในอาคาร (Eco-Friendly) รวมถึงทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น โดยโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เชื่อมต่อบีทีเอสสถานีเพลินจิต และตั้งอยู่บนหัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ และใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนซึ่งเอื้อต่อความสะดวกในการเดินทาง

ขณะที่อาคารสำนักงาน ‘สาทร สแควร์’ ตั้งอยู่บนทำเลสาทร-นราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์กลางธุรกิจด้านการเงินระดับประเทศ ตัวอาคารเชื่อมต่อโดยตรงกับบีทีเอส สถานีช่องนนทรีและใกล้ทางด่วนสาทร จึงได้รับความสนใจจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงร้านค้า ร้านอาหารเข้าเช่าพื้นที่ภายในอาคารเป็นจำนวนมาก

“เรามีความเชื่อมั่นว่า หลังจากที่หน่วยทรัสต์ Golden Ventures REIT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีของนักลงทุน เพราะด้วยศักยภาพของโครงการที่เป็นอาคารประหยัดพลังงานและทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น ทำให้บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาเช่าพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่งผลดีต่อการเสนออัตราค่าเช่าพื้นที่ได้ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอาคารสำนักงานในประเทศไทย และช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้จากอัตราค่าเช่าพื้นที่ซึ่งมีโอกาสเติบโตได้ดีต่อไปในอนาคต” นายอุรเสฏฐ กล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 อัตราการเช่าพื้นที่ของอาคารสำนักงาน ‘ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์’ อยู่ที่ 99% โดยมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 907 บาทต่อตารางเมตร ขณะที่อาคารสำนักงาน ‘สาทรสแควร์’ มีอัตราการเช่าพื้นที่ 96% และมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 745 บาทต่อตารางเมตร จึงถือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงของรายได้และยังมีแนวโน้มเติบโตที่ดี ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่ร่วมเป็นเจ้าของ Golden Ventures REIT ทุกราย