ข่าว

GVREIT ร่วมกับโกลเด้นแลนด์ เปิดตัวแคมเปญ "Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้"

Back02 กันยายน 2563

โกลเด้นเวนเจอร์ รีท (GVREIT) ร่วมกับโกลเด้นแลนด์ เปิดตัวแคมเปญ "Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้" โครงการแยกขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อม นำร่องการเป็นอาคารสำนักงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อยอดการเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย

นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัท") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ GVREIT("กองทรัสต์") ร่วมกับ นางสาวปิยวรา พงษ์ทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ ผู้บริหารอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ เปิดตัวแคมเปญ "Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้" โครงการเปลี่ยนขยะของผู้เช่าภายในอาคารให้เป็นเงินบริจาค เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพิ่มประสิทธิภาพการนำกลับไปใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุมาจากขยะ โดยได้จัดเตรียมถังแยกขยะ 5 ประเภทตามจุดต่างๆ ของอาคารและจัดกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจสามารถนำขยะรีไซเคิล 3 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติก PET ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม มาเข้าร่วมแคมเปญเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค โดยทางผู้จัดงานจะสมทบทุนอีกหนึ่งเท่าของมูลค่าขยะที่แลกได้ เพื่อนำเงินไปมอบให้แก่มูลนิธิที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
แคมเปญ "Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้" จะเริ่มให้บริการจุดรับแลกขยะรีไซเคิล ที่ล็อบบี้อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ทุกวันพุธตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 – 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. – 14.00 น.

####

ข้อมูลกองทรัสต์ GVREIT
กองทรัสต์ GVREIT เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นอาคารสำนักงาน ได้แก่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ โดยทั้ง 2 อาคารเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานที่มีนวัตกรรมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังได้รับรางวัล LEED (Leadership in Energy and Environment Design) ของสภาอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) เพื่อเป็นการต่อยอดความยั่งยืนในการเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เช่าและผู้มาใช้บริการอาคารได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ "TRASH TO GIVE ทิ้ง เพื่อ ให้" อีกทั้งยังช่วยลดและบรรเทาปัญหาสิ่่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญ "Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้"
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) หรือ โกลเด้นเวนเจอร์ รีท ร่วมกับ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะล้นเมืองในปัจจุบัน จึงริเริ่มโครงการแยกขยะเพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการและบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะตั้งแต่ต้นทาง นำร่องโดยอาคารสำนักงานภายใต้การลงทุนของโกลเด้นเวนเจอร์ รีท อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ โดยได้จัดเตรียมถังขยะ 5 ประเภทไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร เพื่อให้ผู้เช่าได้ร่วมคัดแยกขยะ ซึ่งได้แก่

  1. ถังเศษอาหาร (Organic and Fluid Waste)
  2. ถังขยะทั่วไป (General Waste)
  3. ถังขวดพลาสติก (Plastic Bottle)
  4. ถังกระป๋องอลูมิเนียม (Aluminium Can)
  5. ถังขวดแก้ว (Glass Bottle)

โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้เช่าและผู้ใช้บริการอาคาร เพื่อให้เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและโลกด้วยการคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่าต่อไป